Czas do końca zapisów:

Zapisz się

Do końca zapisów zostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Image

Weź udział w bezpłatnej, ogólnopolskiej, 3-dniowej konferencji

„OD INTERWENCJI DO SKUTECZNEJ POMOCY,

czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”.

Uczestnicy konferencji mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania konferencji.

12-14 czerwca, Warszawa, Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

12-14 czerwca 2024 r.

Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza do udziału

w bezpłatnej ogólnopolskiej 3-dniowej konferencji:

„OD INTERWENCJI DO SKUTECZNEJ POMOCY,

czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”.

Cele konferencji

  • Upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy domowej, w tym przemocy domowej związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, w kontekście nowelizacji aktów prawnych
  • Wzrost kompetencji uczestników w zakresie stosowania procedur mających służyć ochronie członków rodzin przed przemocą.
  • Zapoznanie się z aktualnymi informacjami w zakresie funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z nowymi zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedurami związanymi z Niebieską Kartą oraz z nowymi publikacjami związanymi z ochroną rodzin przed przemocą domową.

Uczestnicy konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapisy: do 24 kwietnia 2024 r., poprzez formularz dostępny po kliknięciu przycisku poniżej.

Uwaga: Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Potwierdzenie zostanie przesłane osobom zakwalifikowanym drogą mailową do 17 maja br.

Uczestnicy konferencji mają zagwarantowane dwa noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.


WYMAGANY JEST UDZIAŁ W CAŁOŚCI KONFERENCJI

ZAPISZ SIĘ
ImageImageImage

Lokalizacja

Sound Garden Hotel

ul. Żwirki i Wigury 18

02-092 Warszawa

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

biuro@instytutnowejkultury.pl

tel: +48 730 030 765, 730 030 992, 730 030 966

© 2024- Konferencja „Od interwencji do skutecznej pomocy”